3. SLOVENSKA FOTOVOLTAIČNA KONFERENCA

SLO-PV 2010
28. september 2010
UL-FE, Tržaška cesta 25, Ljubljana - Predavalnica 1Zlati sponzor:

Bisol logo

Srebrni sponzor:

PLAN-NET-SOLAR logo

Bronasti sponzorji:

ELES logo

SEL logo

GEN-I logo

SOL NAVITAS logo

Enersis logo

ETI logo

Organizatorji:
 

Slovenska tehnološka platforma
za fotovoltaiko
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška cesta 25, Ljubljana
EU New Member States
Photovoltaic Portal
 

Spoštovani!

 

Vas zanima trajnostno naravnana in okoljsko neobremenjujoča proizvodnja električne energije iz sonca? Želite spoznati najnovejše trende fotovoltaike na področju raziskav in razvoja sončnih celic, fotonapetostnih modulov, razsmernikov ali sistemov? Želite podrobne informacije o zakonodajnih in uredbenih vidikih fotonapetostnih sistemov? Vas zanima razvoj slovenskega fotovoltaičnega trga? Bi radi postavili sončno elektrarno?

 

Vabimo Vas, da se v torek, 28. 9. 2010, udeležite tretje Slovenske fotovoltaične konference, ki bo potekala na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, Tržaška 25, Ljubljana.

 

Potrebe po energiji, predvsem električni, postajajo iz dneva v dan večje. Vedno višje cene klasičnih energentov, manjšanje zalog fosilnih goriv in zaskrbljujoče klimatske spremembe so vzpodbudile Evropsko unijo in njene članice k strategiji povečevanja izrabe obnovljivih virov energije (OVE), kar se odraža tudi v nedavno pričetih Evropskih Industrijskih Iniciativah (EII) v okviru Strateškega energetskega tehnološkega načrta (SET). Na področju fotovoltaike v evropskem merilu uspešno deluje Evropska tehnološka platforma za fotovoltaiko (European Photovoltaic Technology Platform), ki je že pripravila temelje in smernice za pospešeni razvoj fotovoltaike v okviru Sončne Evropske Industrijske Iniciative (SEII).

 

Slovenija beleži strmo rast števila sončnih elektrarn. Zaradi vedno večjega zanimanja za sončno energijo smo na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani v sodelovanju s slovensko Tehnološko platformo za fotovoltaiko organizirali že dve slovenski fotovoltaični konferenci (SLO-PV), od katerih je vsaka gostila preko 170 udeležencev.

 

Tretja slovenska fotovoltaična konferenca bo sestavljena iz sledečih tematskih sklopov:

 

1.      globalni trendi fotovoltaike v raziskavah, industriji in na trgu,

2.      raziskave in razvoj fotovoltaike v Sloveniji,

3.      izzivi in ovire priključevanja sončnih elektrarn na omrežje,

4.      fotonapetostni sistemi in sončne elektrarne v Sloveniji – primeri iz prakse, ...

 

V okviru konference bo potekala tudi okrogla miza »Priložnost, izzivi in pasti pri umeščanju sončnih fotonapetostnih elektrarn«, kjer bo izpostavljena predvsem problematika gradbenih dovoljen za postavitev fotonapetostnih elektrarn ter vprašanje, ali so ta res potrebna.

 

Organizirali bomo tudi enodnevno sejemsko predstavitev podjetij, ki ponujajo produkte s področja fotovoltaike.

 

 

 

Prisrčno vabljeni,

 

prof. dr. Marko Topič

Predsednik programskega odbora
Sofinancirano s strani:
 
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
 

Partnerja:
 
SIST logo OZS logo
Slovenski inštitut za standardizacijo Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije