2. SLOVENSKA FOTOVOLTAIČNA KONFERENCA

SLO-PV 2008
5. junij 2008
UL-FE, Tržaška 25, Ljubljana - Predavalnica 1Zlati sponzor:

 
       
 

 


Srebrna sponzorja:

      
         
   
       
 

 


Bronasti sponzorji:

                     
       
                       
       

 


Organizatorja:
Slovenska tehnološka platforma
za fotovoltaiko
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25, Ljubljana
 

Spoštovani!

 

Vas zanima trajnostno naravnana in okoljsko neobremenjujoča proizvodnja električne energije iz sonca? Želite spoznati najnovejše trende fotovoltaike na področju raziskav in razvoja sončnih celic, fotonapetostnih modulov, razsmernikov ali sistemov? Želite podrobne informacije o zakonodajnih in uredbenih vidikih fotonapetostnih sistemov? Vas zanima razvoj slovenskega fotovoltaičnega trga? Bi radi postavili sončno elektrarno?

 

Vabimo Vas, da se v četrtek, 5. 6. 2008 udeležite druge Slovenske fotovoltaične konference, ki bo potekala na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, Tržaška 25, Ljubljana.

 

Potrebe po energiji, predvsem električni, postajajo iz dneva v dan večje. Vedno višje cene klasičnih energentov, manjšanje zalog fosilnih goriv in zaskrbljujoče klimatske spremembe so vzpodbudile Evropsko unijo in njene članice k strategiji povečevanja izrabe obnovljivih virov energije (OVE). Na področju fotovoltaike v evropskem merilu uspešno deluje Evropska tehnološka platforma za fotovoltaiko (European Photovoltaic Technology Platform), ki je že pripravila temelje in smernice za pospešeni razvoj fotovoltaike.

 

Tudi v Sloveniji uspešno deluje Tehnološka platforma za fotovoltaiko, ki združuje vse več podjetij. Slovenija beleži strmo rast sončnih elektrarn. Zaradi vedno večjega zanimanja za sončno energijo smo na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani v sodelovanju s slovensko Tehnološko platformo za fotovoltaiko organizirali že pred letom in pol prvo slovensko fotovoltaično konferenco (SLO-PV 2006), ki je gostila preko 180 udeležencev.

 

Kljub željam, da bi bila konferenca vsakoletna, smo se odločili, da bo konferenca potekala na vsakih 18 mesecev. Namen konference je, da predstavimo globalne trende, razgrnemo slovensko znanje, strategije in dejavnosti na področju fotovoltaike v Sloveniji.

 

Druga slovenska fotovoltaična konferenca bo sestavljena iz sledečih tematskih sklopovi:

 

1.      globalni trendi fotovoltaike v raziskavah, industriji in na trgu,

2.      raziskovalni in razvojni projekti v Sloveniji,

3.      sistemi zagotovljenih odkupnih cen in ekonomika sončnih elektrarn,

4.      priključevanje sončnih elektrarn na omrežje

5.      fotonapetostni sistemi in sončne elektrarne v Sloveniji – primeri iz prakse, ...

 

Poleg predavanj bomo organizirali tudi enodnevno sejemsko predstavitev podjetij, ki ponujajo produkte s področja fotovoltaike.

 

 

 

Prisrčno vabljeni,

 

prof. dr. Marko Topič

Predsednik programskega odbora
Sofinancirano s strani:
 
Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije